23/1/20

Exposició Fil , paper i canya . gener 2020 Manuel Arnal Estel Yakko

Estel YAKKO
Estel Japonés,  en la cultura japonesa  vol significar "servent" la figura d´acompanyant de bonaventura dins la llar i en la vida .