7/10/11

El barrilete azul


En aquest bloc de literatura LA LUNA NARANJA
He trobat aquest conte de Mallé Westinner (Venezuela) Text
Beti Abel (Argentina)ilustració