29/12/08

Estel Vietnamita

Foto d´ Alfonso Pérez Arnal





Alfonso Pérez Arnal em va mostrar com fer aquest estel i la veritat , és senzill de fer i de volar .

En tot el sudest asiàtic i la india fan moltes varietats d´aquest tipus estel, en el llibre : KITES IN THE CLASSROOM de Glenn Davison de l´associació americana d´estelaires surt aquest model d´estel.
BARRILETES EN EL AULA
És una traducció d´aquest llibre
feta per BATOCO associació d´estelaires d´Argentina.
Full d´instruccions en català fet per l´edició de POSA UN ESTEL AL CEL 2005