31/12/08

Estel Plegat

Aquest és un estel de paper plegat i acolorit .


És important que la mida del paper siga DINA3 i pot ser de 80 o 105 gms .


Adjuntam una plantilla pero haureu de fer la impressió en un paper de din A·3.


INSTRUCCIONS DE MUNTATGE