16/9/08

Estels a la Badia de Portmany (PARASAILING)De Juny a Setembre podem veure a la badia de Portmany uns estels molt interesants , anomenats "parasailing" on pots pujar en un estel i observar la badia de Portmany , si ho fas a la hora del solpost és un moment espectacular. Són estels perqué arrossegats per una llanxa es mantenen en l´aire aprofitant i creant el seu propi vent, així com és fa el vol indoor d´estels ,en aquest cas a la mar i amb més velocitat . En aquest pàgina podeu llegir en anglés una petita història de com va sorgir aquesta modalitat d´estels .http://www.waterbird.co.uk/history.php


El concepte PARAKITES és més encertat per anomenar-lo com a modalitat del vol d´estels

Definición de parakite n. - A train or series of kites on one string and flying tandem, used for attaining great heights and for sending up instruments for meteorological observations or a man for military reconnoissance; also, a kite of such a train. 2 n. - Un tren o serie de cometas en una cadena y que volaba a la par, utilizados para alcanzar grandes alturas y para el envío de instrumentos para observaciones meteorológicas o un hombre de reconocimiento militar; también, una cometa de ese tren.