13/1/16

Estel de Paper

Aquest estel de paper de la pàgina KITEMAN és un model molt popular en diferents llocs  , a Brasil li diuen Ratinha i a València Milocha.  Un bon punt per començar a experimentar amb el vent.