14/1/14

Estels HEXAGONALS

Els estels plans són els més senzills i hi ha una gran varietat de models .
En aquest enllaç us porta a un model clàssic d´estel hexagonal. 

En la foto un cahirulo valencia