16/2/12

Petits estels entre edificisfes clic damunt la foto i veuràs els petits estels

Vista del festival d´ estels des de sa cova de ses llagostes. petits estels entre edificis .
Foto Alan Cantos