31/10/09

Kite Gen stem Off-shore altre projecte per obtenir energia més eficientment del vent


En alta mar, la disponibilitat de vent és generalment més alt, tant en termes de velocitat i hores, en comparació amb el terra o les zones costaneres. Tot i això, la instal lació de molins de vent a bord de plataformes flotants per a la profunda transformació de l'energia en alta mar és una tasca difícil a causa de l'alt empenta i el moment generat pel molí de vent a la plataforma durant les operacions.
Solucions per aprofitar l'energia eòlica en el mar profund ha estat proposat per diversos competidors. No obstant això, a causa de les enormes dificultats tècniques, sembla que només hi ha uns pocs (i costosos) prototips existents.
Kite Gen sterm Off-shore