13/4/09

Jocs Tradicionals Eivissencs

En aquesta publicació de la col·lecció de la Nit de Sant Joan . Feta per alumnes de EGB del Col·legi públic de Sant Josep l´any 1982 , podeu trobar les instruccions de com es feia un estel a Eivissa .

edició reeditada

10 Jocs tradicionals eivissencs
Col.legi Públic l'Urgell, Sant Josep
Eivissa, 1986, 104 pàg. 9 € podeu adquirir-la a Institut d´estudis eivissencs