24/1/09

Reglament de participació

Festival popular d´estels Posa un estel al cel

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ

- Per participar en el Festival es necessari fer la inscripció previament
a la taula de Jutges, i recollir la fitxa de participació.
- Els participants ho faran amb estels fets artesanament o no .
- S´estel ha de volar com a mínim 15 minuts.
- Els participants enlairaran els estels a les zones assignades en la fitxa
d´inscripció i el jutge de la zona els hi acreditarà el temps de vol i l´ enlairament de l´estel.
- Només hi haurà un participant per estel inscrit.
- Correspon una camiseta a cada participant que faci volar l´estel amb les condicions
assenyalades abans.
- Els participants respectaran els estels ja enlairats i les normes que s´estableixin
per el bon desenvolupament del festival.