31/3/08

Estel de Juan Miguel SuayEl triangle de Sierpinski és una de les poques fractals que es pot dibuixar amb exactitud i sense ajuda d'un ordinador i seguint aquestes instruccions , es tracta d'un triangle en el qual se'n hi allotja un altre, format per la unió de tots els punts mitjos dels seus costats. Això es repeteix amb tots i cada un dels triangles formats que tinguin la mateixa orientació que l'original, i així successivament. anteriors. El triangle de Sierpinski és un exemple de fractal molt fàcil de crear i d'entendre. En aquesta foto Juan Miguel Suay (en aquest enllaç hi ha unes instruccions en pdf del tetraedre) va fer aquest estel tetraedre en la seva 2ª visita al festival l´any 2004 , en la foto amb els germans Pedro i Esteban Glez. Entrevista a Juan Miguel Suay en Cometalia